* Verplichte velden

INSCHRIJFFORMULIER

Een abonnement op Motor Speciaal met flinke korting!

Ja, ik abonneer mij, tot wederopzegging, op ‘Motor Speciaal’ met één euro korting per nummer en gratis verzending!

Abonnementsprijs: € 7,95 per nummer, inclusief verzending. (alleen in Nederland)
U betaalt per keer, dus pas bij verschijning & verzending van de nieuwe Motor Speciaal wordt het bedrag van € 7,95 via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.
Mijn abonnement moet ingaan vanaf: *   nr. 5   nr. 6
Voorletters: *
Tussenv.:
Achternaam: *
Straat: *
Huisnr.: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon:
E-mailadres: *
Bank/gironummer: *
Dit rekeningnummer staat op naam van: *
Hierbij machtig ik Target Press het bedrag van € 7,95 per uitgave van mijn bankrekening af te schrijven zodra de nieuwe Motor Speciaal aan mij wordt verzonden. *
Vraag/opmerking: